SALT NZ DIVIDEND APPRECIATION FUND FACT SHEETS

2021
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
June 2021

Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
May 2021

Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
April 2021
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
March 2021
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
February 2021
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
January 2021
2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
December 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
November 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
October 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
September 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
August 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
July 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
June 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
May 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
April 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
March 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
February 2020
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
January 2020
 
2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
December 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
November 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
October 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
September 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
August 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
July 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
June 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
May 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
April 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
March 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
February 2019
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
January 2019
2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
December 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
November 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
October 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
September 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
August 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
July 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
June 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
May 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
April 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
March 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
February 2018
Salt NZ Dividend Appreciation Fund Fact Sheet
January 2018